Om CODA Audio

hq coda 3460

Företaget

CODA Audio är en ledande designer och tillverkare av högtalare för professionelt bruk. Bakom framgångarna ligger en lång rad patent som säkerställer mycket bra prestanda på alla punkter. Tillverkningen sker i EU och omfattar hela processen från design och tillverkning av element till färdig och testad produkt.


Läs nyheter: Latest Coda Audio News

 

DDP drawing 300x231

DDP & DDC Driver

 

DDP Dual Diaphragm Planar Wave Driver

En teknik som höjer ribban för vad en MF/HF-driver kan prestera. Genom att istället för ett traditionellt dome-membran använder CODA patenterade ringformade membran som är fria från s.k. breakups. Resultatet blir lägre distorsion, högre verkningsgrad och högre effekttålighet.

DDP-konstruktionen är förklaringen varför CODA AiRAY och ViRAY är överlägsna andra system i MF- och HF-registren där man oftast använder ett konventionellt dome-membran.

 

DDC Dual Diaphragm Curved Wave Driver 300x251

DDC Dual Diaphragm Curved Wave Driver

För APS utvecklade CODA en patenterad 9" driver med dubbelmembran, denna är i själva verket en 2-vägs koaxialdriver med koncentriska membran.

Resultatet blir en extremt jämn frekvensgång mellen 400Hz-22kHz och en perfekt 20 graders kurvformad vågfront samt mycket låg distorsion och hög effekttålighet, MF-delen klarar 1300W toppeffekt vid ett membranutslag på +/-0.8mm.

 

Coupler

Ännu en innovativ lösning på ett problem som förknippats med konventionella Line Arrays.

Se video som förklarar hur CODA löste problemet med kontrollerad horisontell spridning i hela frekvensregistret:

När man löst problemen med höga frekvenser med DDP och DDC tog CODA sig an problemet med att få bra och konsistent horisontell spridning i horisontalplanet vid lägre frekvenser, 150 - 1000Hz.

coda coupler fig 4

ViCOUPLER

Alla drivers i CODA Line Arrays delar samma akustiska kopplingselement (Coupler) och resultatet blir en enhetlig vågform utan diffraktion och fasproblem.

Tekniken gör att man i många fall klarar sig utan så kallade "outfills" eftersom specifikationen på 90 eller 120 graders spridning faktiskt gäller inte bara högra frekvenser utan ända ned till 150Hz.

 

 

 

Sensor ControlSensor Control fig 7a


Ett klassiskt problem med återgivning av de lägsta frekvenserna är olinjäritet vid stora konutslag. Tekniken med inbyggd sensor i drivelementet patenterades redan på 1030-talet och Philips lanserade HiFi-högtalare med sin MFB-teknik på 70-talet.

Istället för den piezoelektriska sensorn från Philips har CODA utvecklat en elektrodynamisk sensor som mäter hastigheten på konrörelsen med en precision på 0,1%.

 

pdfBroschyr CODA